Over werknemer(s) categorieën in Curaçao

  • Gewijzigd op: Do, 19 Mrt, 2020 om 10:58 AM

Wat zijn categorieën

In Celery wordt onder categorie verstaan: een onderdeel van een indeling. Hiermee bedoelen wij dat werknemers worden ingedeeld in verschillende categorieën om onder andere de belasting en premies goed in te kunnen richten. 

Hieronder worden de verschillende categorieën benoemd. 

Standaard

Dit is eigenlijk de meest voorkomende categorie.

Pas wanneer hierop een uitzondering van toepassing is, kiest u voor een van de volgende categorieën.

Gepensioneerde

Deze categorie kiest u alleen indien een pensioenuitkering van een pensioenverzekeraar of pensioenvoorziening in eigen beheer verloond dient te worden.

Hierdoor is geen sprake van loon uit huidige dienstbetrekking, ook al heeft betreffende werknemer wel de gepensioneerde leeftijd bereikt.

Wanneer deze categorie is geselecteerd worden alle standaard belastingen en premies toegepast, behalve de SVB ZV/OV premies. 

Indien over de pensioenuitkering AOV/AWW-premie verschuldigd is, wordt hierop automatisch de AOV-Gliding Scale toegepast. 

Voor een gepensioneerde met buitenlandse belastingplicht kunnen vrijstellingen van toepassing zijn welke u zelf dient in te stellen.

De Basiskorting wordt standaard niet toegepast, en dient handmatig geactiveerd te worden indien u deze wel wil toepassen.

Indien u deze werknemerscategorie kiest vraagt Celery niet naar werkuren per dag en werkdagen per week. 

De term brutoloon is vervangen door bruto pensioen en de loonstrook hernoemd naar pensioenspecificatie.

Ex-patriate (met beschikking)

Dit betreft een werknemer voor wie de fiscale expat status (ruling/beschikking) is aangevraagd en afgegeven. 

Indien voor de categorie ‘ex-patriate (met beschikking)’ wordt gekozen, wordt met alle onderstaande afwijkingen ten opzichte van een gewone werknemer, automatisch rekening gehouden.

Met een ex-patriate wordt in het algemeen een nettoloon overeengekomen.

Het voordeel van de expat status is dat het nettoloon niet gebruteerd hoeft te worden en dat de loonbelasting dus berekend wordt over het afgesproken nettoloon. Dit nettoloon dient in Celery ook in de looncode ‘salaris’ ingevuld te worden, als ware het een brutoloon afspraak.

In de meeste gevallen komen alle sociale premies volledig ten laste van werkgever en de loonbelasting die berekend en ingehouden wordt, wordt middels een onbelaste vergoeding teruggegeven. Zodoende is het ‘brutoloon’ bij een expat gelijk aan het nettoloon. Wel kunnen er natuurlijk andere inhoudingen dan loonbelasting en premies op het nettoloon ingehouden worden. Denk daarbij aan een inhouding lening of voorschot e.d.

Een expat heeft geen recht op de aftrek 'verwervingskosten' en dienen op Curacao de eerste ANG 15.000 per jaar aan fiscale bijtellingen fiscaal niet bijgeteld te worden. 

Celery bevat alle relevante wetgeving m.b.t. expats en expat loonberekeningen.

Stagiaire (ingezetene)

Deze categorie dient geselecteerd te worden als het een binnenlandse stagiaire betreft en het een vanuit de school/opleiding verplichte stage betreft.  

Indien voor deze categorie wordt gekozen, wordt met alle hieronder genoemde afwijkingen ten opzichte van een gewone werknemer, automatisch rekening gehouden. 

Een stagevergoeding bedraagt minder dan het geldende minimumloon. Het is daarom verstandig looncode 140 te dupliceren met als omschrijving stagevergoeding.

Stagiaires kunnen niet voor SVB ZV en OV verzekerd worden en om die reden zijn de premies ook niet verschuldigd. 

Loonbelasting, AOV/AWW en AVBZ premie zijn wel verschuldigd over een dergelijke stagevergoeding. 

Stagiaire (niet ingezetene)

Deze categorie dient geselecteerd te worden als het een buitenlandse stagiaire betreft, en het een vanuit de school/opleiding verplichte stage betreft.

Indien voor deze categorie wordt gekozen, wordt met alle onderstaande afwijkingen ten opzichte van een gewone werknemer, automatisch rekening gehouden. 

De stagevergoeding bedraagt minder dan het geldende minimumloon. Het is daarom verstandig looncode 140 te dupliceren met als omschrijving stagevergoeding.

De stagiaires kunnen namelijk niet voor SVB ZV en OV verzekerd worden en omdat de stagiaire in het buitenland woont is er in principe ook geen AOV/AWW premie verschuldigd. 

Loonbelasting en AVBZ premie zijn wel verschuldigd over een dergelijke stagevergoeding. 

Voor het niet toepassen van de AOV/AWW premie dient in principe een beschikking aangevraagd te worden wat Celery u dan ook ten zeerste aanbeveelt.

Proforma

Deze categorie kan worden gebruikt om bruto/netto loonberekeningen op te stellen en loonkosten inzichtelijk te maken. 

Op een proforma werknemer zijn alle standaard belastingen en premies van toepassing. 

U kunt alle instellingen en looncodes toevoegen bij deze medewerker die u ook voor een medewerker in de categorie "standaard" kunt gebruiken. 

Hoewel deze medewerker wel in de loonrun wordt genoemd, wordt deze medewerker niet meegenomen in de uiteindelijke salarisverwerking. Hierdoor kunt u voor de uiteindelijke verwerking een bruto-netto berekening maken en de loonkosten beoordelen. 

Een proforma medewerker wordt niet meegenomen in de uiteindelijke output en daarom ook niet in de facturatie

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank