Over werknemer(s) categorieën in Aruba

  • Gewijzigd op: Do, 19 Mrt, 2020 om 10:51 AM

Wat zijn categorieën

In Celery wordt onder categorie verstaan: een onderdeel van een indeling. Hiermee bedoelen wij dat werknemers worden ingedeeld in verschillende categorieën om onder andere de belasting en premies goed in te kunnen richten. 

Hieronder worden de verschillende categorieën benoemd. 

Standaard

Dit is eigenlijk de meest voorkomende categorie.

Op een standaard werknemer zijn alle standaard belastingen en premies van toepassing. Pas wanneer hierop een uitzondering van toepassing is, zou u voor een van de volgende categorieën kunnen kiezen.

Gepensioneerde

Deze categorie kiest u alleen indien een pensioenuitkering van een pensioenverzekeraar of pensioenvoorziening in eigen beheer verloond dient te worden.

Op een gepensioneerde zijn alle standaard belastingen en premies van toepassing behalve de SVB ZV/OV premies. Indien over de pensioenuitkering AOV/AWW-premie verschuldigd is, wordt hierop automatisch de AOV-Gliding Scale toegepast. Voor een gepensioneerde met buitenlandse belastingplicht kunnen vrijstellingen van toepassing zijn welke u zelf dient in te stellen in tabblad werknemer / belastingen bij de werknemer.

Indien u deze werknemerscategorie kiest vraagt Celery niet naar werkuren per dag en werkdagen per week. Ook is de term brutoloon vervangen door bruto pensioen en is de loonstrook hernoemd naar pensioenspecificatie.

Deze categorie is niet van toepassing op loon uit huidige dienstbetrekking, ook al heeft betreffende werknemer wel de gepensioneerde leeftijd bereikt. Voor loon uit huidige dienstbetrekking dient de categorie 'standaard' geselecteerd te worden.

Ex-patriate met beschikking (t/m september 2017)

Dit betreft een werknemer voor wie de fiscale expat status (ruling/beschikking) is aangevraagd en afgegeven. 

Op een ex-patriate salaris zijn bepaalde fiscale voordelen van toepassing.

In het algemeen wordt er een nettoloon met de ex-patriate overeengekomen, zijn verwervingskosten niet van toepassing en komt naast de sociale premies ook de Loonbelasting volledig ten laste van de werkgever. In dit geval hoeft het nettoloon niet gebruteerd te worden en zijn Loonbelasting en premies dus verschuldigd over het nettoloon. Tevens gelden er bepaalde vrijstellingen voor onbelaste vergoedingen.

Deze "oude" regeling bevat:

  1. in tegenstelling tot bovenstaande wel een eenmalige brutering van de Loonbelasting welke brutering wordt toegevoegd aan het zuiver voljaarsloon en
  2. er is geen sprake van een vrijstelling voor beloningen in natura (fiscale bijtellingen).

Ex-patriate met beschikking (vanaf oktober 2017)

Dit betreft een werknemer voor wie de fiscale expat status (ruling/beschikking) is aangevraagd en afgegeven. 

Op een ex-patriate salaris zijn bepaalde fiscale voordelen van toepassing.

In het algemeen wordt er een nettoloon met de ex-patriate overeengekomen, zijn verwervingskosten niet van toepassing en komt naast de sociale premies ook de Loonbelasting volledig ten laste van de werkgever. In dit geval hoeft het nettoloon niet gebruteerd te worden en zijn Loonbelasting en premies dus verschuldigd over het nettoloon. Tevens gelden er bepaalde vrijstellingen voor beloningen in natura (fiscale bijtellingen) en onbelaste vergoedingen.

Deze ‘nieuwe’ regeling verschilt ten opzichte van de ‘oude’ regeling met name op twee punten:

  1. de eenmalige brutering van de Loonbelasting is niet meer van toepassing en
  2. er is sprake van een vrijstelling voor beloningen in natura.

Stagiaire

Deze categorie is met name van toepassing op stagevergoedingen welke lager zijn dan het geldende minimumloon.

Op een stagiaire zijn alle standaard belastingen en premies van toepassing behalve de SVB ZV/OV premies.

Deze categorie is met name van toepassing op stagevergoedingen welke lager zijn dan het geldende minimumloon. Het is daarom verstandig looncode 140 te dupliceren met als omschrijving stagevergoeding.

Voor stagevergoedingen hoger dan het geldende minimumloon dient de categorie 'standaard' geselecteerd te worden.

Indien er sprake is van een buitenlandse stagiaire kunnen er vrijstellingen voor sociale premies van toepassing zijn die u zelf dient in te stellen.

Proforma

Deze categorie kan worden gebruikt om bruto/netto loonberekeningen op te stellen en loonkosten inzichtelijk te maken. 

Op een proforma werknemer zijn alle standaard belastingen en premies van toepassing van de branche waarvoor is gekozen. 

Maar deze werknemer wordt niet meegenomen in de uiteindelijke salarisverwerking daarom wordt deze medewerker ook niet aan u gefactureerd.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank