HRM - stap 2 - Regeling voor vakantie

  • Gewijzigd op: Ma, 25 Jul, 2022 om 2:51 PM

Een basisregeling met 15 dagen staan al standaard voor u ingericht in Celery.

Het is uiteraard mogelijk dat u met uw werknemer als basis een ander aantal heeft afgesproken. Met basis bedoelen wij de standaard aantal dagen dat u met uw werknemers heeft afgesproken, zonder rekening te houden met extra dagen in verband met diensttijd, leeftijd of functie.

Ook is het mogelijk dat u verschillende categorieën heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personeel op kantoor die een ander aantal heeft dan in de winkel. Of dat oproepkrachten de standaard wettelijke dagen hebben, en het vaste personeel een ander aantal. 

Wat moet ik inrichten:

U zult voor elke basis aantal vakantie uren op fulltime basis een eigen regeling moeten maken. Een parttime werknemer die op fulltime basis hetzelfde aantal vakantie uren heeft als een fulltime werknemer hoeft u geen aparte regeling voor te maken. Deze werknemer gaat gewoon in de standaard regeling mee.

Heeft u werknemers die op oproepbasis werken en met een uurloon zijn ingericht in Celery? Dan moet u voor deze werknemers een aparte regeling aanmaken zonder rooster. Daarover zo meer. 

Een standaard regeling inrichten:

nr. 1:

Hier voert u de naam van de regeling in het kort in. In het Nederlands en Engels omdat de werknemer zelf zijn taalkeuze kan maken. Deze naam is zichtbaar voor de werknemer wanneer hij verlof aan gaat vragen of zich ziek melden.

nr. 2:

U kunt hier een meer uitgebreide uitleg geven. Er is wel een maximum aantal posities, dus kort maar langer dan onder de naam.

nr. 3:

Wanneer u alle verlofdagen in 1x wilt toekennen, kiest u voor de 1e optie. Deze optie wordt meestal gebruikt bij toekenning van bij voorbeeld leeftijd- functie- of leeftijd dagen.

Bij een standaard verlof regeling wordt in de regel gekozen voor periodiek toekennen. Dit betekent dat elke dag een deel van het periodiek verlof wordt bijgeboekt.

Onbeperkte tijd wordt gebruikt bij regelingen van ziekte.

Bepaalde tijd wordt met name gebruikt bij bijzonder verlofregelingen.

nr. 4:

De verlofmodule werkt in principe volledig in uren zodat uw werknemer(s) ook een uurtje kunnen opnemen. Afhankelijk van de gekozen methode vult u hier in hoeveel de opbouw is per periode. Uitsluitend bij het toekennen in 1x kan gekozen worden voor opbouw in dagen. Berekeningen zullen echter in uren blijven.

nr. 5:

Of u nu een kalenderjaar hanteert of een gebroken boekjaar, voor Celery is dat geen enkel probleem. 

U mag zelf kiezen wanneer de regeling in gaat. U kunt kiezen uit de datum wanneer de werknemer in dienst is gekomen, de eerste dag van het nieuwe jaar of een eigen ingevoerde datum. 

Let op: Deze data staat los van de payroll en is een harde datum. Alle openstaande aanvragen dienen voor de harde datum afgerond te zijn omdat zij anders niet mee gaan in het saldo naar het nieuwe jaar.

nr. 6:

U bepaalt zelf, wanneer de regeling start. Normaliter zal deze direct starten maar u kunt er ook voor kiezen om de regeling een aantal dagen, weken, maanden of jaren na indiensttreding.

nr. 7:

Het komt steeds vaker voor, dat werkgevers de werknemers "dwingen" om hun verlof op te maken door aan te geven dat een werknemer niet meer verlof mag hebben dan een x-aantal uur. Dit x-aantal is de maximale opbouw van tijd en kunt u hier kwijt. Dit moet wel in een reglement opgenomen zijn. 

nr. 8:

Hier kunt u aangeven of het saldo wel, of niet meegenomen mag worden naar een volgend jaar.

nr. 9:

Het maximaal aantal uren dat een werknemer mag meenemen naar een volgend jaar kunt u hier opgeven. 

Let op: bij de wisseling van het jaar wordt het restant boven dit aantal direct van het saldo afgehaald.

nr. 10:

Het (gemaximaliseerde) aantal dat de werknemer heeft meegenomen uit voorgaand jaar kunt u de medewerker ook voor bepaalde tijd laten opnemen. U kunt hier aangeven dat het verlof vervalt na x-aantal dagen, weken of maanden. Celery zal als eerste dit verlof opmaken.

Let op: na verloop van dit aantal wordt het restant dat nog niet is opgenomen direct van het saldo afgehaald.

nr. 11:

Wanneer u parttime werknemers in dienst heeft die op fulltime basis hetzelfde aantal dagen hebben, kunt u beide werknemers onder dezelfde regeling laten vallen. Hier kunt u aangeven dat wanneer het parttime percentage in tabblad werknemer / salaris lager is dan 100%, de opbouw naar rato gaat van het parttime percentage.

nr. 12.:

In deze laatste optie kunt u aangeven of de werknemer negatief mag staan wanneer hij een verlofaanvraag doet. Omdat in de regel per periode wordt opgebouwd, is het een advies om dit toe te staan en bij de aanvraag te bepalen of het aangevraagd aantal uren in de komende periode nog wordt opgebouwd.

Het werkrooster:Het gaat hier om het standaard werkrooster binnen uw bedrijf. Wanneer u werknemers hebt die wat schuiven in uren maar het aantal uren die dag gelijk is aan het standaard werkrooster dan kunt u deze werknemers ook aan het standaard werkrooster binnen uw bedrijf hangen. 

Ook parttime werknemers die 3 dagen werken maar wel hetzelfde aantal uren per dag werken als een fulltime werknemer kunt u aan het standaard rooster hangen. 

Wanneer parttime werknemers afwijkende aantal uren per dag werken, kunt u ervoor kiezen om deze parttime werknemer aan een regeling te hangen zonder rooster of een apart rooster voor aan te maken. Zeker wanneer u meerdere parttime werknemers heeft is ons advies om deze werknemers aan de regeling zonder rooster te hangen. 

Werknemers die op uurloon werken moeten altijd aan een regeling zonder rooster gehangen worden. 

Integratie met salarisverwerking:

Een integratie met de salarisverwerking wordt in de regel alleen gebruikt in geval van regelingen bij ziekte. 

Op de loonstrook wordt het saldo vermeld op de dag dat de salarisadministratie wordt afgerond. Omdat de opbouw per dag gaat in de HR module zal het saldo nooit aansluiten. 

Wij adviseren om deze reden de weergave op de salarisstrook van verlofuren achterwege te laten wanneer gekozen wordt voor de HR module.

Toegepast op:

U kunt ervoor kiezen om de regeling aan enkele, of alle werknemers te koppelen. 

Ons advies is om pas werknemers te koppelen wanneer alles voor HRM is ingericht. Wij geven dit aan in ons stappenplan.


Ga naar stap 5: Officiële feestdagen inrichten en koppelen

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank