Guyana

Hoeveel betaalt de werknemer aan loonbelasting in Guyana?

PAYE-belastingtarieven voor 2023 zijn: 1) Een-derde van het inkomen van de persoon dat op jaarbasis wordt verdiend met een minimum van G$1.020.000, zal wor...

Gewijzigd op: Ma, 12 Feb, 2024 om 3:39 PM

Is er een belastingvrij bedrag van toepassing in Guyana?

Ja, een-derde van het inkomen van de persoon dat op jaarbasis wordt verdiend met een minimum van G$1.020.000, zal in 2023 worden toegestaan als aftrek (of b...

Gewijzigd op: Ma, 12 Feb, 2024 om 3:41 PM

Welke sociale premies zijn van toepassing in Guyana?

Er is 1 sociale premie van toepassing:  Het Nationale Verzekeringsstelsel (NIS) voert de Sociale Verzekeringsdekking op een verplichte basis uit voor alle ...

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:50 AM

Wanneer is NIS premie en verzekering van toepassing?

De NIS-premie geldt voor alle werknemers. En alle soorten loon zijn verzekerbaar NIS-loon.  Niet tot het brutoloon van een verzekerde behoren kerstgratific...

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:50 AM

Welke belaste fiscale bijtellingen worden genoemd in de Guyana-wetgeving?

Veel toegepast zijn fiscale betalingen zoals huurvrij verblijf, kost & inwoning en huisvesting. De fiscale bijtelling huurvrij verblijf wordt berekend o...

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:50 AM

De NIS-premie heeft een werknemer- en werkgeversdeel, maar kan de werkgever ook het werknemersdeel voor haar rekening nemen? Zo ja, de werknemer betaalt deze premies dan niet zelf, heeft dit fiscale gevolgen?

Ja, ook het werknemersdeel kan voor rekening van de werkgever komen en dit heeft geen fiscale gevolgen voor de werknemer.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:50 AM

Is het werknemersdeel in de NIS-premie fiscaal aftrekbaar?

Ja, het werknemersdeel in de NIS premie verlaagt de belastbare grondslag.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:50 AM

Zijn Ouderdomspensioenen fiscaal belast?

Pensioenplannen moeten worden goedgekeurd door de Belastingdienst om in aanmerking te komen als aftrekbare bijdrage en indien goedgekeurd, zijn de daadwerke...

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:51 AM

Als een werknemer 60 jaar wordt en blijft werken, is de NIS premie dan nog van toepassing of stopt deze bij 60 jaar?

NIS-premie blijft van toepassing, maar slechts 1,5% werkgeverpremie. Geen werknemersbijdrage meer.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:51 AM

Betalen Ambtenaren dezelfde PAYE en NIS als gewone werknemers?

Ja, maar soms past de Overheid een belastingvrije betaling toe.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:51 AM

Zijn er loonbestanddelen die aftrekbaar zijn voor de PAYE grondslag?

Ja, onder Prive Verzekering kan 10% van het belastbare inkomen afgetrokken worden met in 2023 een maximum van G$360.000 per jaar. Dit kan bijvoorbeeld een p...

Gewijzigd op: Ma, 12 Feb, 2024 om 3:46 PM

Is het werknemersdeel in een Prive Verzekeringsplan naast aftrekbaar voor PAYE ook aftrekbaar voor de NIS grondslag?

Nee, het verlaagt alleen de grondslag voor PAYE. En maximaal alleen maar met 10% van het belastbare inkomen gemaximeerd op G$360.000 per jaar.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:52 AM

Schrijft de Guyana-wet verplichte overwerkpercentages voor in geval van overuren?

Ja, overuren van meer dan 40 uur per week worden betaald tegen het tarief van 150,00% van het normale uurloon van de werknemers.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:52 AM

Worden overuren ook belast tegen het normale PAYE tarief?

Ja, overuren worden fiscaal op dezelfde manier behandeld als 'reguliere' loon.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:52 AM

Is NIS premie van toepassing op overuren?

Ja, NIS premie is van toepassing op overwerkloon.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:53 AM

Wat moet er betaald worden in geval van ziekte van een werknemer?

Het ziekte-uitkeringspercentage bedraagt 70% van het gemiddeld verzekerbare loon gedurende 2 maanden (of 8 weken) direct voordat de ziekte begon. De Ziektew...

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:53 AM

Hoe wordt de Ontslagvergoeding belast?

Ontslagvergoedingen zijn onbelast en moeten worden betaald wanneer werknemers zonder geldige reden worden ontslagen.  Het minimumrecht is gelijk aan: -...

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:53 AM

Zijn Gratificaties en Service Charge die aan de werknemer worden betaald, belast?

Ja, beide zijn belast. Alleen fooien zijn fiscaal onbelast.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:54 AM

Wat wordt precies bedoeld met werknemerscategorie ‘Tributor’?

Tributors zijn in dienst van Mijnmaatschappijen. Tributors zijn personen die actief zijn in de goud- of diamantmijnindustrie en die worden beloond voor hun ...

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:54 AM

Wat wordt precies bedoeld met werknemerscategorie ‘Gepensioneerde’?

Deze categorie is speciaal aangemaakt voor betaalde pensioenuitkeringen die niet belastbaar zijn.

Gewijzigd op: Vr, 10 Nov, 2023 om 11:54 AM

Wat betekent Bank code in het sjabloon voor het werknemersimportsheet?

Er zijn ongeveer 25 banken in Guyana.  Voor het sjabloon van het werknemersimportsheet moet u de Celery code invoeren die overeenkomt met de bank van de...

Gewijzigd op: Ma, 13 Nov, 2023 om 11:20 AM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank