Wordt de AOV/AWW premie bij uitdiensttreding in de loop van het jaar afgerekend op basis van het werkelijke jaarloon zonder rekening te houden met de maximale premiegrondslag?

  • Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:17 AM

Nee, in Celery wordt de premie in dat geval niet berekend over het werkelijke loon. Celery houdt dus rekening met de maximale grondslag.

De Raad van Beroep heeft namelijk op 25 juni 2009 vastgesteld dat indien een werknemer in de loop van het jaar in en/of uit dienst treedt, de werkgever over een inhoudingstijdvak van een maand niet meer hoeft in te houden dan 1/12 van de maximum jaarpremie. Dit is met name van belang met betrekking tot werknemers met een salaris boven de premiegrens. Volgens de Handleiding Loonbelasting van de Belastingdienst is de werkgever verplicht om bij aanvang of einde van de inhoudingsplicht gedurende een jaar de premie AOV/AWW te berekenen over de periode van inhoudingsplicht. Bijvoorbeeld, indien een werknemer met een maandloon van ANG 15.000 in dienst treedt op 1 juli, dan zou volgens de Belastingdienst over de zes maanden tot en met december premies moeten worden ingehouden over ANG 90.000. De Raad van Beroep heeft echter vastgesteld dat per maand slechts hoeft te worden ingehouden over 1/12 van het premiemaximum. Voor werknemers met een jaarloon beneden de premiegrens heeft deze uitspraak geen gevolgen, aangezien bij deze werknemers het volledige maandinkomen aan premieheffing is onderworpen.

Celery is zo gebouwd dat de AOV/AWW premie volgens bovengenoemde uitspraak berekend wordt. De mogelijkheid om wel deze premie op basis van het werkelijke hogere loon dan de premiegrens te laten berekenen, bestaat ook niet in Celery.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank