Over belasting en premies algemeen

Waar in Celery kan ik de parameters controleren van de belasting en sociale premies?

Je kan ze controleren in Account/Belastingpercentages. Rechts in je scherm kan je van belastingland en belastingperiode switchen.

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 om 11:05 AM

Wordt de AOV/AWW premie bij uitdiensttreding in de loop van het jaar afgerekend op basis van het werkelijke jaarloon zonder rekening te houden met de maximale premiegrondslag?

Nee, in Celery wordt de premie in dat geval niet berekend over het werkelijke loon. Celery houdt dus rekening met de maximale grondslag. De Raad van Beroep...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:17 AM

Verschillen in sociale premies bij uitdiensttreding of in december

In de laatste periodieke loonberekening per jaar (in december) of bij uitdiensttreding (indien de uitdiensttredingsdatum tenminste is ingevuld), bereke...

Gewijzigd op: Ma, 23 Dec, 2019 om 4:23 PM

Verschillen in sociale premies - houdt Celery bij de hierboven genoemde premieberekening op jaarbasis rekening met wijzigingen in de loop van het jaar van de werkgevers- en werknemersbijdragen in deze premies?

Nee, bij afrekening van deze premies in de laatste periodieke loonstrook of bij uitdiensttreding (als de uitdiensttredingsdatum tenminste is ingevuld), word...

Gewijzigd op: Do, 22 Apr, 2021 om 10:40 AM

Wordt jaarlijks de ingehouden Loonbelasting herrekend op basis van de Tabel Inkomstenbelasting?

Nee, de wetgever heeft ter vergemakkelijking van de loonberekening midden jaren negentig de periodieke Loonbelastingtabellen geïntroduceerd zoals bijvoorbee...

Gewijzigd op: Wo, 24 Apr, 2019 om 3:31 PM

De SVB ZV premie staat aangevinkt maar deze premie verschijnt niet op de loonstrook. Hoe krijg ik toch de ZV premie in de loonberekening?

De ZV premie is van toepassing als het SVB-loon van de werknemer onder de SVB loongrens ligt en er tevens sprake is van een 5 of 6 daagse werkweek. Indien e...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:23 AM

Hoe kan ik het percentage bijzondere beloning aanpassen?

Onder Werknemers/salaris staat een jaarloon vermeld. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage bijzondere beloning bepaald. Celery bepaalt zelf het jaa...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:28 AM

Ingevoerde kinderen geeft geen kindertoeslag of het is niet beschikbaar

Celery controleert de geboortedata van kinderen en als ze te oud zijn waardoor de werknemer dus geen recht heeft op dit voordeel, blijft deze optie niet bes...

Gewijzigd op: Vr, 23 Aug, 2019 om 1:20 PM

Hoe wordt een loonbeschikking / vermindering loonbelasting verwerkt in de payroll?

Een loonbeschikking wordt geactiveerd door het invoeren van looncode 490 onder ‘vaste looncodes & fiscale bijtellingen’ bij betreffende werknemer. H...

Gewijzigd op: Wo, 23 Jan, 2019 om 5:51 PM

Ik wil een extra bedrag aan Loonbelasting laten inhouden, kan dat?

Ja, door middel van gebruik van looncode 625 kan een extra bedrag aan Loonbelasting ingehouden worden. Dat bedrag wordt dan ook opgenomen in het loonbelasti...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:34 AM

Waar kan ik controleren welk bedrag cumulatief dit jaar is toegepast voor de Loonbeschikking / Beschikking vermindering loon?

Op de periodieke loonstroken ziet u alleen het periodieke bedrag van de Loonbeschikking, maar op rapport X12 'Loonbelastingkaart / Jaaropgave' kunt ...

Gewijzigd op: Do, 28 Mrt, 2019 om 10:10 AM

Mag een werkgever de volledige AOV/AWW, AZV, AVBZ en BVZ voor haar rekening nemen?

Ja, dat mag. Het gevolg is een hoger nettoloon omdat de werknemer zelf geen premie meer hoeft te betalen. Indien de werkgever de AVBZ en BVZ premie voor...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 om 10:24 AM

Ik heb een in het verleden verwerkte en gesloten pay run heropend maar zie nu verschillen in belasting, premies en nettolonen. Wat moet ik nu doen?

U heeft 2 opties: 1) annuleer de heropende pay run. In dat geval zal de 'oude' run bewaard blijven. de annuleer button vindt u onderin uw scherm...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 om 1:01 PM

Past Celery de Gliding Scale toe op pensioenuitkeringen?

Ja, Celery past standaard de Gliding Scale toe op de AOV/AWW en AZV premie in pensioenpayrolls voor Aruba, Curacao en St. Maarten (zie bijlagen). Als ee...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 om 4:57 PM

Hoe kan ik in Celery zien welke bedragen ik aan de Belastingdienst en SVB/SZV moet betalen?

Nadat u een payroll heeft verwerkt en afgesloten, vindt u de aangiften Loonbelasting en SVB/SZV in Documenten of Rapporten. Deze documenten geven precies de...

Gewijzigd op: Ma, 30 Jan, 2017 om 2:48 PM

Ik zie kleine verschillen in de loonbelasting die Celery berekend in vergelijking met de Loonbelasting Maandtabel. Hoe is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Met name in Curacao en SXM payrolls. Dit wordt veroorzaakt doordat we in Celery de loonbelasting zelf berekenen op basis van de jaa...

Gewijzigd op: Wo, 8 Feb, 2017 om 7:48 PM

Waarom zou een werkgever de volledige sociale premies voor haar rekening nemen, dus ook het werknemersgedeelte?

Soms is dat een onderdeel geweest van de salarisonderhandelingen, in welk geval de werknemer hierom kan vragen indien deze ervan op de hoogte is dat deze mo...

Gewijzigd op: Wo, 22 Feb, 2017 om 1:38 PM

Het salaris van mijn werknemer ligt boven de SVB/SZV loongrens, maar de ZV-premie wordt toegepast. Hoe is dat mogelijk?

De ZV premie staat standaard aan, en dient handmatig uitgezet te worden als deze niet van toepassing is. U dient de SVB/SZV loongrens dus zelf in de gaten t...

Gewijzigd op: Wo, 14 Mrt, 2018 om 9:53 AM

Er wordt teveel / te weinig Loonbelasting ingehouden bij een werknemer, hoe kan dat?

Is deze werknemer misschien in de loop van deze maand in- of uitdienst getreden? Zo ja, in dat geval vraagt Celery om het aantal gewerkte uren en tevens het...

Gewijzigd op: Di, 26 Jun, 2018 om 12:28 PM

Ik zie verschillen in bedragen van Reparatietoeslag in een heropende pay run. Hoe is dat mogelijk?

Op 24 mei 2018 informeerde de Belastingdienst de leveranciers van Payroll-software over 3 nieuwe Tabellen Reparatietoeslag (zie bijlage): 1) per 1 juli ...

Gewijzigd op: Di, 26 Jun, 2018 om 4:28 PM

Waar stel ik de SVB/SZV OV premie in in Celery?

De SVB/SZV OV premie verschilt per bedrijfsbranche of werkgever. Daarom stel je deze premie in in Werkgever/wijzigen/SVB OV %.

Gewijzigd op: Vr, 31 Aug, 2018 om 8:31 AM

Hoe kan ik het Anoniementarief toepassen in Celery?

Het anoniementarief betreft in het algemeen het percentage van de hoogste belastingschijf toepassen en inhouden op het normale salaris. In Celery kan je...

Gewijzigd op: Do, 1 Dec, 2022 om 12:46 PM

Er is een verschil in de Loonbelasting - hoe is dat mogelijk?

Verschillen in loonbelasting worden voornamelijk veroorzaakt door verschillende instellingen in de fiscale toeslagen, zoals de Kinder-, Alleenverdieners- en...

Gewijzigd op: Ma, 18 Feb, 2019 om 10:30 AM

Waarom switcht Celery de ZV premie niet automatisch uit als een werknemer een salaris heeft boven de SVB/SZV Loongrens?

Inderdaad zijn werknemers met een SVB/SZV-loon boven de SVB-Loongrens in principe niet ZV-verzekerd. Maar er is een uitzondering. Dat heeft te maken met de ...

Gewijzigd op: Wo, 24 Jul, 2019 om 1:42 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank