Over de loonbelasting tabel bijzondere beloning in een periodieke run

  • Gewijzigd op: Di, 19 Dec, 2023 om 11:09 AM

U verwerkt een eenmalige beloning tezamen met de periodieke verwerking:

1.  Een beloning die toegekend wordt over een tijdvak dat meerdere normale loontijdvakken bestrijkt, wordt afzonderlijk belast.
2. De belasting over de in het eerste lid bedoel de beloning (de bijzondere beloning) is als volgt te berekenen:
a. het bedrag van de bijzondere beloning wordt gedeeld door het aantal normale loontijdvakken waaraan de bijzondere beloning is toe te rekenen en vervolgens gevoegd bij het volgens de tabel belaste loon over het loontijdvak waarin de bijzondere beloning wordt genoten;
b. over het onder a. als uitkomst verkregen loonbedrag wordt de belasting bepaald volgens de tijdvaktabel;
c. het met toepassing van letter b. verkregen belastingbedrag wordt verminderd met het belastingbedrag dat volgens de tabel verschuldigd is over het normale tijdvakloon;
d. de over de bijzondere beloning verschuldigde belasting is gelijk aan het product van het onder c berekende verschil en het aantal onder a bedoelde normale loontijdvakken;
e. het aantal loontijdvakken, waaraan de bijzondere beloning is toe te rekenen, is gelijk aan het aantal loontijdvakken waarop de bijzondere beloning betrekking heeft.


Hieronder een voorbeeld:

Bij de werknemer wordt de belastingvrije som toegepast:


Celery berekend eerst de loonbelasting over het normale loon, in dit geval SRD 72,00

zie ook hier voor de geldende tarieven. In dit voorbeeld worden de tarieven van 2022 gehanteerd.


De bonus wordt toegekend aan het aantal opgegeven loontijdvakken. In dit geval dus 12 tijdvakken. Dit betekent, dat er aan een tijdvak wordt toegekend: SRD 1.200 / 12 tijdvakken = SRD 100 per tijdvak.

Dit betekent, dat er voor deze periode SRD 100 aan de grondslag loonbelasting wordt toegevoegd:
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank