Suriname

Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO)

Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) heft deze verplichte premie ter financiering van doorbetaald ouderschapsverlof. Het doorbetaald ouderschapsv...

Gewijzigd op: Di, 28 Feb, 2023 om 6:06 PM

Over de loonbelasting tabel bijzondere beloning in een periodieke run

U verwerkt een eenmalige beloning tezamen met de periodieke verwerking: 1.  Een beloning die toegekend wordt over een tijdvak dat meerdere normale loontijd...

Gewijzigd op: Di, 19 Dec, 2023 om 11:09 AM

Over de loonbelasting tabel bijzondere beloning in een extra run

Dit jaarloon veld wordt gebruikt indien er een Extra run verwerkt wordt verwerkt met daarin alleen een Bijzondere Beloning. De Loonbelasting ...

Gewijzigd op: Di, 26 Mrt, 2024 om 10:33 AM

Welke tabellen Loonbelasting worden toegepast in Suriname payrolls?

Over het eerste gehele bedrag van SRD 108.000 per jaar van het zuiver inkomen bedraagt de belasting nihil. Dat betreft de zogenaamde belastingvrij som. Verv...

Gewijzigd op: Di, 16 Jan, 2024 om 11:38 AM

Over werknemer(s) categorieën in Suriname

Wat zijn categorieën In Celery wordt onder categorie verstaan: een onderdeel van een indeling. Hiermee bedoelen wij dat werknemers worden ingedeeld in vers...

Gewijzigd op: Do, 19 Mrt, 2020 om 10:59 AM

Solidariteitsheffing

De solidariteitsheffing Ingevolge artikel 14 lid 2a (tarief normaal loon) en artikel 17a lid 3 (tarief uitkeringen ineens) per 1 januari 2022 van rechtsweg...

Gewijzigd op: Ma, 21 Mrt, 2022 om 10:17 AM

Hoe werkt de reservering Vakantietoelage in een Suriname payroll?

Deze code dient per werknemer geactiveerd te worden onder Salaris/wijzigen/Vakantietoelage: Indien deze reservering geactiveerd is, zal Celery bij uit...

Gewijzigd op: Do, 11 Mei, 2023 om 9:57 AM

Srefidensi- en Owru Yari-bonus 2020

De uitkering geldt voor werknemers met een jaarlijkse bruto bezoldiging tot maximaal SRD 150.000.  Werkgevers mogen aan hun werknemers, met een maandsalari...

Gewijzigd op: Do, 3 Jun, 2021 om 4:50 PM

Ik kan geen reservering Vakantietoelage toevoegen bij een uurloner in een Suriname payroll. Waarom is dat?

Deze optie kan alleen geactiveerd worden indien er sprake is van een vast periodiek loon. In geval van een uurloner zal deze reservering dus niet geactiveer...

Gewijzigd op: Ma, 19 Mrt, 2018 om 5:02 PM

Hoe werkt de reservering Bonus/gratificatie in een Suriname payroll?

Deze code dient per werknemer geactiveerd te worden onder Salaris/wijzigen/Bonus / gratificatie: Indien deze reservering geactiveerd is, zal Celery...

Gewijzigd op: Do, 11 Mei, 2023 om 9:59 AM

Ik kan geen reservering Bonus / gratificatie toevoegen bij een uurloner in een Suriname payroll. Waarom is dat?

Deze optie kan alleen geactiveerd worden indien er sprake is van een vast periodiek loon. In geval van een uurloner zal deze reservering dus niet geactiveer...

Gewijzigd op: Ma, 19 Mrt, 2018 om 5:37 PM

Welke sociale verzekeringen zijn in Suriname van toepassing?

AOV verzekering Alle personen die in Suriname wonen of gedurende 10 jaren verzekerd zijn geweest, zijn voor de AOV verzekerd en hebben vanaf hun 60e rech...

Gewijzigd op: Ma, 24 Jan, 2022 om 4:10 PM

Wat doet Celery met een werkgeversbijdrage in de AOV-premie in een Suriname payroll?

Celery biedt de mogelijkheid dat werkgevers kunnen bijdragen in (een deel van) de AOV-premie. In dat geval daalt de werknemersbijdrage of is deze nul. ...

Gewijzigd op: Wo, 28 Mrt, 2018 om 1:47 PM

Welke bedragen mogen in Suriname onbelast als jubileumuitkering uitgekeerd worden?

Dienst jubileum:      Onbelaste vrijstelling: 10 jaar                       25% van het maandloon 15 jaar                       50% van het maandloon ...

Gewijzigd op: Wo, 28 Mrt, 2018 om 3:07 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank