Over de algemene inrichting

Over contractgegevens

Wat Celery bedoeld met de contract status onder de contractgegevens Hiermee bedoeld Celery de status van het contract die de werknemer heeft gedurende zijn...

Gewijzigd op: Do, 23 Mei, 2024 om 2:17 PM

Over afdelingen

Wat zijn afdelingen   Onder afdelingen verstaat Celery een onderdeel van uw bedrijf die niet gelijk hoeft te zijn aan een kostenplaats. Binnen Celery kan ...

Gewijzigd op: Do, 22 Aug, 2019 om 2:09 PM

Over grootboeknummers

Celery heeft standaard meer dan 70 grootboekcodes en -nummers.  Alle bestaande looncodes zijn gekoppeld aan een grootboekrekening zodat er direct al na een...

Gewijzigd op: Do, 22 Aug, 2019 om 3:09 PM

Over bruteren

Wat is bruteren Hiermee bedoelen we het terug rekenen van een uit te betalen bedrag (netto) naar een bruto bedrag.   Het bruto bedrag is het bedrag voorda...

Gewijzigd op: Di, 20 Aug, 2019 om 3:52 PM

Over mutatie sheet(s) koppelen

Wat is koppelen aan Celery Binnen Celery is het mogelijk om variabele mutaties die elke maand terug komen op een snelle manier in de periodieke of extra ru...

Gewijzigd op: Di, 9 Jun, 2020 om 10:32 AM

Over mutatie sheet(s) importeren

Voorbereiden Voordat u de standaard mutatie sheet kunt inlezen, zult u eerst in Celery deze template moeten koppelen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen in ...

Gewijzigd op: Di, 9 Jun, 2020 om 10:36 AM

Over wijzigen naar een ander boekjaar

Let op: het achteraf wijzigen van verwerkte salaris in een ander jaar kan verschillen veroorzaken door updates van Celery. (ook bij andere medewerkers) He...

Gewijzigd op: Vr, 4 Dec, 2020 om 1:33 PM

Over kostenplaatsen

Wat zijn kostenplaatsen Onder kostenplaatsen verstaat Celery een administratieve eenheid die niet gelijk hoeft te zijn aan een afdeling of functie. Hierdoo...

Gewijzigd op: Do, 8 Aug, 2019 om 2:36 PM

Over looncodes

Celery bevat standaard meer dan 100 looncodes.  Hierdoor kan de gebruiker na het aanmaken van een werkgever en werknemers al meteen aan de slag.  Uiter...

Gewijzigd op: Vr, 2 Aug, 2019 om 4:03 PM

Over uitbetalen via de bank

Vaste periodieke betaling van het netto inkomen De standaard periodieke uitbetaling van het netto loon kunt u invoeren onder de medewerker gegevens/ salari...

Gewijzigd op: Di, 6 Aug, 2019 om 1:53 PM

Over vreemde/alternatieve valuta

In Celery is het mogelijk om vreemde valuta in te stellen naast de voor u geldende standaard valuta. Hieraan is geen maximum aantal gebonden. Na de inrichti...

Gewijzigd op: Do, 8 Aug, 2019 om 3:06 PM

Kan ik pensioenpremie verwerken in Celery?

Ja, u kunt pensioen verwerken in Celery. Als pensioengrondslag worden veel verschillende berekeningswijzen gehanteerd. Soms geldt als jaarbasis 12,96 of 13 ...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 4:37 AM

Wat doet Celery precies met de datum ingevuld in betaalschema’s bij ‘volgende betaaldag’?

Deze datum wordt alleen gebruikt als vermelding in het scherm van de betaalschema’s en weergegeven als datum voor het verzenden van loonstroken. Deze laatst...

Gewijzigd op: Ma, 25 Nov, 2019 om 9:07 AM

Welke documenten zien mijn werknemers als ze met hun werknemersaccount inloggen?

Werknemers zien uiteraard alleen hun eigen loonstroken en Jaaropgaven. Alleen de werkgever ziet alle periodiek gegenereerde documenten en een loonstroken be...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 4:36 AM

Hoe werkt het documentencentrum?

In de menuoptie ‘Documenten’ worden de periodieke payroll documenten opgeslagen zoals onder andere loonstroken, de loonjournaalpost en de maandelijkse aangi...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 4:34 AM

Wat doet Celery met het 'eigen bijdrage' veld in de fiscale bijtellingen auto en telefoon e.d.?

In het geval dat de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor de bedrijfsauto, -telefoon en huisvesting etc., dan moet je deze eigen bijdrage invullen in he...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 om 10:46 AM

Een werknemers account in Celery activeren na enkele maanden/jaren.

Ja, dat kan zeker. En de werknemer zal dan alle loonstroken kunnen zien die zijn verwerkt in Celery vanaf het begin tot en met heden.

Gewijzigd op: Vr, 23 Aug, 2019 om 1:28 PM

Wij hebben werknemergroepen die beiden per maand worden uitbetaald, maar over een afwijkende periode. Hoe krijg ik de juiste datum op de loonstroken?

In dit geval dien je meerdere betaalschema's aan te maken voor eenzelfde periode. Bijvoorbeeld dus 'Maandloners vast' en 'Maandloners per uu...

Gewijzigd op: Ma, 30 Jan, 2017 om 3:12 PM

Kan ik zelf bepalen of the Celery blog artikelen zichtbaar zijn in het Dashboard van werknemer accounts?

Nee, dat is op dit moment niet mogelijk. Celery bepaalt overigens wel welke artikelen gepubliceerd worden in Dashboards van werknemer- en andere gebruik...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 om 12:46 PM

Kan ik in Celery vakantiedagen registreren op basis van dagen of uren?

Beide opties zijn mogelijk indien u alleen de Payroll module gebruikt. Je moet zelf kiezen voor 'dagen' of 'uren'. Normaal gesproken wor...

Gewijzigd op: Ma, 20 Mei, 2019 om 8:25 AM

Kan ik het nettoloon laten afronden op hele guldens of dollars? Bijvoorbeeld bij cash en cheque betalingen.

Ja, dat kan. In betreffende werknemer onder Salaris kan je bij de Uitbetaalwijze kiezen of het nettobedrag afgerond dient te worden, zie print screen hie...

Gewijzigd op: Vr, 29 Dec, 2017 om 10:58 AM

Moet ik DDA en SAV voor de bankrekeningnummers typen om gebruik te kunnen maken van het digitale betaalbestand voor CMB, MCB en WIB?

Nee, door uw keuze 'Lopende rekening of Spaarrekening' (zie hieronder), weet Celery bij welke nummers DDA of SAV voor het rekeningnummer dient te st...

Gewijzigd op: Za, 30 Dec, 2017 om 11:42 AM

Hoe kan ik controleren welke werknemers hun werknemer account hebben geactiveerd?

Voor een individuele medewerker kunt u kijken in de werknemer-gegevens. Wanneer u als werkgever een totaaloverzicht van account statussen wilt hebben, ku...

Gewijzigd op: Ma, 16 Apr, 2018 om 11:03 AM

Hoe kan ik een nabetaling van nettoloon van een oudere periode of een voorschotbetaling verwerken in een loonstrook?

In feite is over het verschuldigde nettoloon reeds belasting en premies berekend, en dus wil je alleen het nettobedrag toevoegen aan de loonstrook. Ook uitb...

Gewijzigd op: Ma, 30 Jan, 2017 om 2:37 PM

Wat is een betaalschema?

Een betaalschema regelt de periode van uitbetaling van het salaris: per week, quincena, 2x per maand of maand Wanneer het schema nog niet bestaat kunt u uw...

Gewijzigd op: Wo, 11 Jul, 2018 om 10:35 AM

De taal van mijn journaalpost en grootboekrekeningen wijzigen niet als ik van taal switch, hoe kan dat?

De grootboekrekeningen, maar bijvoorbeeld ook de namen van betaalschema's, in elke nieuwe payroll/werkgever worden in de taal aangemaakt welke taal is g...

Gewijzigd op: Wo, 22 Feb, 2017 om 5:00 PM

Waarom blijven sommige documenten in de andere taal, ook al heb ik de taalkeuze gewijzigd?

Hiervoor zijn twee redenen te noemen: De documenten worden gegenereerd in de taal die op het moment van genereren is gekozen. Het is mogelijk deze output...

Gewijzigd op: Ma, 16 Apr, 2018 om 11:01 AM

Wat doet de categorie werknemer ‘commissaris’ precies?

Deze categorie kan alleen worden geselecteerd in een Suriname payroll. Een Commissaris betreft een persoon die zitting heeft in een commissie van toezic...

Gewijzigd op: Wo, 21 Nov, 2018 om 2:57 PM

Hoe worden de werkuren berekend voor C24 - SVB Mutatieformulier Werknemers op Curaçao?

De uren worden berekend door de gewerkte uren (LC-10) te delen door het aantal werkdagen per week dat is ingevuld bij de werknemer in tabblad salaris.  ...

Gewijzigd op: Vr, 10 Mei, 2019 om 9:27 AM

Over vakantie dagen/uren

In de payroll module kunt u vakantie dagen/uren registreren.  Let op: dit betreft uitsluitend een registratie functie van aantallen.  Wanneer u een volledi...

Gewijzigd op: Ma, 6 Sep, 2021 om 8:03 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank