Over looncodes (met template overzicht)

Het verschil tussen belaste en onbelaste vergoedingen

Op belaste (bruto) vergoedingen worden loonbelasting en sociale premies ingehouden. Het nettobedrag van deze bruto vergoeding zal dus lager uitpakken. O...

Gewijzigd op: Wo, 21 Aug, 2019 om 3:17 PM

Zelf een eigen looncode aanmaken (met template overzicht)

In Celery kunt u zelf looncodes aanmaken door deze te kopiëren van een template looncode. Dit gaat heel eenvoudig in 3 stappen: Stap 1: Kies een te...

Gewijzigd op: Wo, 6 Jan, 2021 om 2:43 PM

Omschrijving van looncode wijzigen

Ja, maar dat is alleen mogelijk bij zelf aangemaakte looncodes. Omschrijvingen van bestaande Celery codes kunnen niet aangepast worden omdat ze vertaald...

Gewijzigd op: Wo, 21 Aug, 2019 om 3:24 PM

Een nieuwe looncode met saldo invoeren

Wanneer u een nieuwe code met balans wilt gebruiken, kunt u o.a. looncode 860 dupliceren. Uiteraard is het mogelijk om voor elke medewerker een eigen loonc...

Gewijzigd op: Wo, 21 Aug, 2019 om 4:17 PM

Een looncode met saldo houdt geen (volledig) bedrag in

Een looncode met saldo is een looncode die elke periode een inhouding heeft, tot het vooraf ingevoerde saldo is bereikt. U kunt het door Celery ingehoude...

Gewijzigd op: Do, 22 Aug, 2019 om 3:22 PM

Looncode 20: Bruto salaris aanpassing

Regelmatig worden bruto salarissen aangepast met terugwerkende kracht, bijvoorbeeld in april met terugwerkende kracht per 1 januari. Er dient dan een nabeta...

Gewijzigd op: Wo, 21 Aug, 2019 om 3:29 PM

Looncode 111: De (ontslag) vergoeding met een ruling van de belastingdienst

Deze code dient u altijd in een extra run te gebruiken. Wanneer bij een medewerker looncode 111 in de loop van het jaar is gebruikt voor een tussentijdse ...

Gewijzigd op: Wo, 21 Aug, 2019 om 12:20 PM

Looncode 480: verwervingskosten/aftrekbare kosten

In het kort zijn de verwervingskosten/aftrekbare kosten een wettelijke korting op uw belastbaar inkomen omdat u werkt. Waar is de aftrek verwervingskost...

Gewijzigd op: Di, 23 Jan, 2024 om 2:53 PM

Ik kan een looncode niet als vaste code in de werknemer koppelen, waarom is dat?

Uitsluitend looncodes die bedoeld zijn om elke maand een standaard bedrag te laten inhouden of uitbetalen kunnen bij de medewerker ingevoerd worden. Variab...

Gewijzigd op: Vr, 19 Jul, 2019 om 11:07 AM

Hoe kan ik een saldo corrigeren in een looncode met saldo?

Ga naar de werknemer / salaris wijzigen Zoek de looncode op waarvan u het saldo wilt wijzigen: 1: Tel het nieuwe saldo op bij "Afgelost tot n...

Gewijzigd op: Wo, 24 Apr, 2019 om 11:01 AM

Waar vul ik het spaarfonds in en is deze fiscaal belast?

Spaarfonds voer je in Celery in in looncode 600. Wat betreft de werkgeversbijdrage is 5% van het jaarloon (tot een maximum van ANG 840 per jaar), belastingv...

Gewijzigd op: Ma, 19 Mrt, 2018 om 4:54 PM

Hoe maak ik in Celery twee nieuwe looncodes aan voor een ACU werkgeversbijdrage en de inhouding ACU?

De bijdrage van een werkgever in ACU dient een fiscaal belaste bijdrage te zijn, daarvoor zou looncode 140 gedupliceerd kunnen worden (in Celery: werkgever/...

Gewijzigd op: Ma, 25 Jul, 2022 om 8:49 AM

Hoe maak ik zelf een looncode aan die de volgende kenmerken heeft: brutoloon + inhouding + zelf in te vullen bedrag?

Het beste kan je hiervoor looncode 260 dupliceren, hernoemen, grootboekrekening koppelen en bij ‘bedrag is - percentage van het uurloon’ wijzig je 100,00% n...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:22 AM

Hoe wordt de fiscale bijtelling vrij wonen berekend?

Voor Curacao geldt: Deze bijtelling wordt toegepast als de werkgever aan een werknemer als hoofdverblijf een woonhuis ter beschikking stelt. Er zijn twee m...

Gewijzigd op: Vr, 27 Okt, 2023 om 4:53 PM

Hoe wordt de fiscale bijtelling telefoon berekend?

Als een werkgever aan een werknemer in zijn woning een telefoonaansluiting ter beschikking stelt of als de werkgever de telefoonkosten betaalt en/of vergoed...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:32 AM

Hoe wordt de fiscale bijtelling auto berekend?

Als een werkgever een personenauto aan een werknemer ter beschikking stelt en de werknemer deze auto ook privé mag gebruiken (waaronder woon-/werkverkeer), ...

Gewijzigd op: Wo, 28 Mrt, 2018 om 3:47 PM

Welk bedrag moet ik invullen bij de fiscale bijtelling elektra/water?

Indien een werkgever deze kosten voor haar rekening neemt, betreft de volledige vergoeding belastbaar loon. De werkelijke betaalde bedragen dienen dus in de...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 om 5:33 AM

Sommige of alle nettoloon en andere bank betalingen komen niet in de digitale bankfile terecht, hoe wijzig ik dat?

Waarschijnlijk is in de nettoloon code 'in betaalbestand' niet aangezet. Dat moet je eerst controleren en evt. aanzetten. Je zou ook de bulk-aan...

Gewijzigd op: Wo, 25 Jan, 2017 om 4:08 PM

Welke looncode moet ik gebruiken voor de verloning van fooien?

Er zijn verschillen vormen van fooi betalingen: 1) onbelaste fooi betalingen; 2) belaste fooi betalingen en 3) belaste fooi betalingen maar de werknem...

Gewijzigd op: Do, 2 Feb, 2017 om 6:39 PM

Hoe werkt looncode 125 Belaste verdeling fooi?

U kunt fooi over meerdere werknemers verdelen met behulp van een puntensysteem, ingevuld per werknemer in looncode 125. Bovendien kunt u in de verdeling foo...

Gewijzigd op: Di, 25 Jan, 2022 om 12:05 PM

Op welke looncode verwerk ik feestdagen in de salarisverwerking?

Normaal salaris betaald op feestdagen kan worden verwerkt volgens de standaard looncode 10 Bruto salaris, of apart op looncode 25 Bruto reguliere feestdagen...

Gewijzigd op: Wo, 2 Nov, 2022 om 4:34 PM

Wat is het verschil tussen looncode 25 Bruto reguliere feestdagen 100% en code 310 Overuren feestdagen 100%?

Looncode 25 betreft het reguliere loon dat 100% doorbetaald wordt op feestdagen. In Aruba, Curacao en St. Maarten payrolls wordt deze looncode dan ook WEL m...

Gewijzigd op: Di, 4 Jun, 2019 om 9:57 AM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank